Unë jam i vetëpunësuar, si mund të marr kredi?

Blog | Crédit PME | Disa | Kredi

Megjithëse numri i të vetëpunësuarve së shpejti do të arrijë në 600.000, proceset ende nuk janë optimizuar. Për këtë arsye, përgatitjet e dhënies së kredisë nga një bankë për një person të vetëpunësuar është po aq e vështirë sa për një KMU (NVM, Ndërmarrje të Vogla e të Mesme).

Dëshironi një kredi për të vetëpunësuarit në bankën tuaj? Ja se si të tregoni “jakën tuaj të bardhë” (faktin që plotësoni kushtet):

Në parim, ju duhet të paraqisni 3 llogaritë e fundit vjetore, buxhetin, një raport të ri të përmbarimit të borxhit, tri çertifikatat e fundit tatimore, letërnjoftimin tuaj, një ekstrakt të ri nga regjistri tregtar dhe një plan biznesi. Dhe të gjitha këto, për një kredi midis 20.000.00 CHF dhe 100.000.00 CHF në maksimum!

Pastaj ju duhet të prisni nga 10 deri në 20 ditë, e ndonjëherë edhe më gjatë. Ndërkohë, siç e dini ju më mirë, koha është para ndërsa operacionet tuaja në drejtimin e ri bëhen më të ngadalta.

Prandaj, të gjithë personat e vetëpunësuar duhet të kenë interes për të punuar me një institucion privat të kredive. Fre thjesht: përgatitni dosjen me certifikatën tuaj të fundit të taksave dhe një dokument identiteti. Mund të llogarisni një miratim parimor brenda 24 deri në 48 orësh. Pas miratimit dhe lidhjes së detyrimit me huadhënësin, do të merrni shumën në llogarinë tuaj bankare. Përgjigjen përfundimtare do ta merrni brenda 10 deri 20 ditëve.

Duhet të theksohet se afati i huasë është në mes 60 dhe 72 muaj. Sigurisht, kredia gjithashtu mund të shlyhet më herët pa ndonjë kosto shtesë dhe me atë rast do t’ju kreditohet interesi i paguar tepër.

Te kredia personale kemi të bëjmë me një detyrim të zbritshëm nga tatimi. Lehtësimi i taksave, miratimi i shpejtë, procesi i thjeshtë dhe administrimi fleksibël janë karakteristikat e kredisë për të vetëpunësuarit.

Institutet që flasin për kreditë personale ose kreditë e konsumit, rekomandojnë produktin e duhur që plotëson nevojat tuaja. Sigurohuni që të merrni nivelin e duhur të amortizimit me çmimin më të mirë në treg.

Kredia për të vetëpunësuarit është një zgjidhje për kursimin e kohës nëse keni zgjedhur partnerin e duhur të financimit.

Artikull i shkruar nga Münür ASLAN Drejtor i Cashflex MultiCredit Sàrl.

Share our articles!
info
info
photo_phone
Një këshilltar është në dispozicionin tuaj për t'ju përgjigjur sa më shpejt të jetë e mundur. Ju lutemi plotësoni të dhënat tuaja më poshtë:Një këshilltar është në dispozicionin tuaj për t'ju përgjigjur sa më shpejt të jetë e mundur. Ju lutemi plotësoni të dhënat tuaja më poshtë:
    photo_phone
    Një këshilltar është në dispozicionin tuaj për t'ju përgjigjur sa më shpejt të jetë e mundur. Ju lutemi plotësoni të dhënat tuaja më poshtë:Një këshilltar është në dispozicionin tuaj për t'ju përgjigjur sa më shpejt të jetë e mundur. Ju lutemi plotësoni të dhënat tuaja më poshtë:
      Cashflex MultiCredit Sàrl hat 4,74 von 5 Sternen 735 Bewertungen auf ProvenExpert.com