Shkurorëzim ose ndarje, çfarë do të bëhet me kredinë time private?

Blog | Disa | Kredi

Ju keni marrë një kredi private gjatë ose para martesës. Instituti kreditues ua ka dhënë kredinë duke u bazuar në gjendjen personale tuajën dhe të partneres/it, dhe rrjedhimisht ju jeni përgjegjësi/ja i/e vetëm/vetme për shlyerjen e saj.

Zgjedhja e pasurisë martesore luan me siguri një rol vendimtar. Në Zvicër ne dallojmë tri regjime të ndryshme pasurore: Ndarja e të arriturave, ndarja në komunitet dhe ndarja e pasurisë. Varësisht nga zgjedhja e qëndrimit, mund të ndryshojë gjithçka.

Duam të ju kujtojmë se kredia hipotekare nuk mund të krahasohet me një kredi private ose hua private. Tek rasti i kredisë private bëhet fjalë për një kredi konsumi.

Ju jeni të ndarë: Sipas rregullit, këtu nuk ka më solidaritet: ai i cili e ka nënshkruar kontratën, është përgjegjës. Në rast se kredidhënësi nuk është i informuar për ndarjen, ai ka mundësi që shlyerjen e kredisë ta kërkojë tek të dy bashkëshortët. në një situatë të tillë është e dobishme që të dokumentohet përmes një vendimi gjyqësor, në mënyrë që të mos mund të bëjë më justifikime.

Gjendja e Ndarjes së pasurisë, në parim e mbron partnerin/en tuaj nga detyrimet kreditore para dhe gjatë martesës në raport me gjendjen e ndarjes së arritjeve. Në rast se bëhet fjalë për një borxh shtëpiak: shpenzimet për banesën e familjes, mobilet, makina, veshmbathja, ushqimi, koha e lirë, kujdesi shëndetësor dhe detyrimi për mbajtje dhe arsimim të fëmijëve. Në këto raste, bashkëshortët mbahen përgjegjës në mënyrë solidare për borxhet, me përjashtim nëse ata gjenden në një raport të zhdrejtë sa u përket të ardhurave. Ky vendim duhet të merret në mënyrë individuale nga të dy ata.

Statusi i Bashkësisë së Pasurisë detyron të dy bashkëshortët. Një diferencim i vogël: Masat e pasurisë tek Bashkësia e Pasurisë nuk janë përgjegjëse për borxhet ose për masat e trashëgimisë, të cilat janë lidhur nga bashkëshorti para martesës.

Nëse njëri ka bërë garancinë për kredinë e partnerit/es: Pavarësisht nga arsyeja, ai mbetet i detyruar solidarisht për borxhin edhe pas ndarjes.

Kredia private nuk është ndonjë magji. Informohuni tek instituti juaj kompetent kreditor. Shpresojmë se këto informacione kanë qenë të dobishme.

Share our articles!
info
info
photo_phone
Një këshilltar është në dispozicionin tuaj për t'ju përgjigjur sa më shpejt të jetë e mundur. Ju lutemi plotësoni të dhënat tuaja më poshtë:Një këshilltar është në dispozicionin tuaj për t'ju përgjigjur sa më shpejt të jetë e mundur. Ju lutemi plotësoni të dhënat tuaja më poshtë:
    photo_phone
    Një këshilltar është në dispozicionin tuaj për t'ju përgjigjur sa më shpejt të jetë e mundur. Ju lutemi plotësoni të dhënat tuaja më poshtë:Një këshilltar është në dispozicionin tuaj për t'ju përgjigjur sa më shpejt të jetë e mundur. Ju lutemi plotësoni të dhënat tuaja më poshtë:
      Cashflex MultiCredit Sàrl hat 4,75 von 5 Sternen 784 Bewertungen auf ProvenExpert.com